Rea i coronatider – tips att tänka på

Funderar du över hur din verksamhet ska agera inför sommarrean? I år behöver vi fortsätta beakta både regelverket kring rea och de krav som råder utifrån pandemilagen. Svensk Handel har sammanställt vad som gäller för rea i coronatider. 

Det är viktigt att komma ihåg att verksamheter fortsatt förväntas vidta lämpliga och anpassade smittskyddsåtgärder. Dock är det bra att känna till att det inte föreligger något förbud mot att rea - men det måste ske utan trängsel.  

Svensk Handel har sammanfattat vad som gäller kring rea utifrån Folkhälsomyndigheternas allmänna råd och föreskriftskrav. 

 • Det är inte förbjudet att ha sommarrea men det måste ske på ett säkert och tryggt sätt. 

 • Det ska inte förekomma trängsel eller leda till risk för ökad trängsel. 

 • Handlaren har ett ansvar att kunna visa att lämpliga åtgärder vidtagits för att sommarrean kan se på ett säkert sätt. 

Svensk Handels rekommendation 

Som handlare ska du kunna visa att du vidtagit åtgärder för att minska trängsel. Vi rekommenderar därför följande med anledning av sommarrea: 

 • Använd trängselvakter i de butiker där det behövs. 

 • Anpassa kommunikationen kring rean genom att 

  • Anpassa reabudskapen så att man inte riskerar att trängsel uppstår. 

  • Om det är möjligt – använd gärna digitala kanaler för att kommunicera kring rean.  

  • Fortsätt att kommunicera till kunderna att man bör komma förberedd. Att man inte besöker butiken om man har symptom och att man gärna får komma på tider då färre personer besöker butiken. 

 • Möblera så att trängsel inte uppstår i butiken. 

 • Sprid ut kampanjvaror och erbjudanden. 

 • Tillämpa slussning i de fall det krävs. 

Så får begreppet REA användas enligt lagen 

För att få använda rea-begreppet i din marknadsföring krävs det att: 

 • Försäljningen avser produkter som ingår i det ordinarie sortimentet. Du kan inte ta in tillfälliga partier av en vara och sedan sälja det med ett nedsatt pris. Varorna ska gå att köpa även vid andra perioder är vid rea-aktiviteterna.  

 • Försäljningen sker under en begränsad tid. Enligt marknadsdomstolen får en rea pågå i högst ett par veckor. Rea-aktiviteter som pågår i mer än 2 månader per år ska i regel anses som vilseledande. Det har inte tydligt fastslagits om två månader gäller en och samma varugrupp eller om det finns utrymme att argumentera för att längre tid är acceptabel om det handlar om två tydligt skilda varugrupper. 

 • Priserna är väsentligt lägre än företagets ordinarie priser. Det krävs att priset har tillämpats under något så när lång tid och det kan aldrig vara fiktivt. Priset bör ha tillämpats under en sammanhängande period på minst fyra veckor för att en jämförelse ska kunna göras med reapriset. De fyra veckor ska vara i direkt anslutning till den marknadsförda reaperioden. Det är med andra ord inte möjligt att höja priset precis innan en rea-aktivitet för att sen sänka priset till ordinarie pris. 

 • Tänk på att om det inte anges tydligt anses exempelvis ett överstruket pris, ett pris i en avvikande färg eller ett pris inom parentes vara det ordinarie priset.  

För att uttrycken cirkapris och rekommenderat pris ska kunna användas som marknadsföring krävs det dels att priset har rekommenderats i ett tidigare säljsled dels att priset faktiskt har tillämpats i en viss utsträckning på marknaden. Det är mot bakgrund av detta viktigt att ha kännedom om prissättningen på marknaden så att jämförelsepriset faktiskt stämmer överens med verkligheten. 

Vad innebär vilseledande prismarknadsföring? 

Det går inte att ange en exakt siffra eller procentsats vad som innebär att priset är väsentligt lägre. Domstolen har avsiktligt undvikt att fastslå några exakta riktlinjer, utan menar att varje bedömning måste göras i varje enskilt fall. Bedömningarna görs utifrån bransch och varuslag. 

Det vanligaste problemet gällande vilseledande prismarknadsföring och misstag som vissa e-handelsföretag har gjort, utifrån prishistorik från prisjämförelsesajter, är att de har markerat produkter med ett rekommenderat eller ordinarie pris som bara varit aktuellt i några få dagar före rean. 

Kundkvällar eller liknande undantas från huvudregeln. Om ett företag exempelvis har en mycket kort tillfällig prisnedsättning är detta förenligt med lagstiftningen. Ett annat undantag som också är möjligt är om ett företag har köpt varor av ett begränsat parti till ett särskilt lågt pris. Då har företaget rätt att tillfälligt sälja dessa till ett annat pris.

Viktigt att tänka på 

 • Det är förbjudet att realisera en vara eller erbjudande som inte finns. 

 • Det är inte tillåtet att medvetet ha färre varor med nedsatt pris än vad som efterfrågas.  

 • Rea-aktiviteterna får pågå så länge det finns tillgängliga varor som har ett nedsatt pris. Om en viss vara tar slut har du dock rätt att erbjuda en likvärdig vara till samma pris. 

Konsekvenserna vid regelöverträdelse - Konsumentverket kan förbjuda ett företag som bryter mot reglerna att fortsatt använda marknadsföringen och förbudet kombineras oftast med vite. 

Om du har några ytterligare frågor kring begreppet rea eller om hur du och din verksamhet ska tänka kring sommarrean så hör gärna av er till juristerna Jolanda Girzl eller Sofia Stigmar.

Jolanda Girzl
Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.06.09 Senast uppdaterad: 2021.06.09 Kategori: Corona