Här är restriktionerna som handeln ska följa

Handla ensam, minst 10 kvadratmeter per kund i butiker och ett maxtak på 500 besökare i varuhus. Restriktionerna mot handeln har förlängts till 17 maj. Svensk Handel har löpande informerat om vad som gäller – här kommer en kort sammanfattning.

Informera om att handla ensam

Handlare ska aktivt upplysa kunder att de i största möjliga mån ska besöka butiken ensam. Informationen kan ges via skyltar utanför butiken och på företagets webbplats. Svensk Handel har tagit fram skyltmaterial som du som handlare enkelt kan ladda ned.

Om möjligt ska du som handlare också verka för att dela upp sällskap som besöker butiken. Det kan exempelvis göras via högtalarutrop, och i de fall det är möjligt via entrévärdar. Det finns också en rad undantag från regeln om att handla ensam som du kan ta del av i artikeln ”Handla ensam – vilket ansvar har handeln?”

Åtgärderna som vidtas för att kunder handlar en och en ska dokumenteras och löpande följas upp. Som dokumentationsmall kan du använda Svensk Handels åtgärdsplan.

Minst 10 kvm – maxantal ska beräknas

I början av året klubbade riksdagen igenom pandemilagen. Regeln att varje besökare i en butik ska ha minst 10 kvadratmeter och att handlaren ska beräkna och informera om maxantalet besökare i varje butik infördes.

Informationen ska synliggöras vid butikens entré och här kan Svensk Handels skylt om maxantal användas. Hur du beräknar maxantalet och de regler som följer med pandemilagen har Svensk Handel sammanfattat i en tidigare nyhet.

Max 500 besökare i varuhus

Som komplement till regeln om tio kvadratmeter per kund har det införts ett maxtak på 500 personer. Regeln träffar butiker och varuhus som har över 5 000 kvadratmeter i tillgänglig yta och som tidigare kunde ta emot fler än 500 besökare.

Som handlare ska du fortsatt beräkna maxantalet och säkerställa att det inte vistas fler än 500 personer i butiken samtidigt. Till detta kommer att hantera köbildning och slussning in i butiken.

Livsmedelsbutik dömdes till böter

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att följa upp om butiker efterlever restriktionerna. De som inte sköter sig riskerar böter och i värsta fall nedstängning. Svensk Handel har följt Länsstyrelsens tillsynsrapporter och på det stora hela får handeln beröm, hittills har endast en livsmedelsbutik i Jönköping dömts till böter.

Mer information om handelns ansvar för att förhindra smittspridning i samhället finns i den riktlinje som Svensk Handel tagit fram.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.04.07 Senast uppdaterad: 2021.04.07 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-04-09 09:47
09 apr 2021 kl 09:47

Hej!

Våre bra om vi skulle kunna få samma skylt material på engelska också. Många kunder kan inte svenska.

Kommentar skapad 2021-05-17 09:01 Svensk Handel
17 maj 2021 kl 09:01

Hej!

Vi har tagit fram skyltar på flera olika språk och du hittar dem här: https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2021/uppmana-om-att-handla-ensam--nu-pa-flera-sprak/