Handeln behöver fortsätta följa restriktionerna

Vissa lättnader har införts under sommaren, men det finns fortfarande krav att förhålla sig till för butiker och handelsplatser. Svensk Handel uppmanar till att bibehålla de rutiner och åtgärder som krävs för att minska smittspridningen.

Även om vaccinationsgraden ökar och restriktioner lättats är pandemin inte över. Svensk Handel har en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen i Dalarna som har samordningsansvaret för tillsynsarbetet för coronarestriktionerna. Länsstyren har vid kontroll ute i handeln observerat att verksamheter exempelvis missar att erbjuda handsprit och har slutat informera besökare om hur smittspridning kan undvikas.

Svensk Handel uppmanar handlare att vara uthålliga och fortsätta att säkerställa att de krav som finns efterlevs och att korrekta smittskyddsåtgärder implementeras i verksamheten. Handlare som inte följer reglerna riskerar vite.   

Läs mer om vilka krav som gäller för butiker och handelsplatser; Restriktioner för handeln – detta gäller

Handlarens ansvar att trängsel inte uppstår

Notera att ansvaret för att hålla avstånd till andra besökare och kunder, samt att respektera trängselreglerna gäller både för verksamheten och för den enskilde person som besöker butiken. 

Handelsplatsen ansvarar även fortsättningsvis för att trängsel inte uppstår. Detta i butiksmiljön, samt vid utrymmen utomhus som verksamheten disponerar över. Exempelvis förväntas du som handlare anpassa in- och utpassager till verksamhetens lokaler på ett sätt som möjliggör för besökare att hålla avstånd och säkerställa att trängsel inte riskerar att uppstå.

Informationsmaterial till medlemmar

Behöver din verksamhet affischer eller skyltar? Svensk Handel har tagit fram material som du som medlem kan hänga upp direkt i din butik för att påminna såväl anställda som besökare om att respektera smittskyddsåtgärderna och att hålla avstånd.

Materialet finns att hämta här >>

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.08.30 Senast uppdaterad: 2021.08.31 Kategori: Corona