Restriktionerna upphör – hur påverkas du som handlare?

På onsdag tas restriktionerna bort. För dig som handlare innebär det att du inte längre behöver ge information om avstånd, erbjuda handsprit och dokumentera smittskyddsåtgärder. Däremot står det dig givetvis fritt att fortsätta med de åtgärder som du tycker passar din verksamhet.  

Onsdag 29 september tas Folkhälsomyndighetens föreskrifter bort i sin helhet. I praktiken innebär detta att det inte längre finns några restriktioner som du som handlare måste följa. Det kommer inte längre att finnas någon nivå gällande avstånd. Länsstyrelsens tillsyn kommer också att upphöra.

Restriktionerna som tas bort för dig som handlare: 

  • Du som handlare åläggs inte längre att informera kunder, besökare och personal om smittskyddsåtgärder och smittskyddssäkert beteende.
  • Du som handlare behöver inte längre tillhandahålla handsprit och annan handhygien till kunder och besökare.
  • Du som handlare måste inte dokumentera och följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.
  • Du som handlare har inte längre ett särskilt ansvar att se till att personalen får särskild information om hygienåtgärder med anledning av pandemin.

Det finns inte heller någon rekommendation för handeln att behålla plexiglas, avståndsmarkeringar, informationsskyltar eller utrop i butiken. Men kom ihåg att det självklart står dig fritt att välja att behålla de smittskyddsåtgärder du vill. Det är du och din verksamhet som avgör vad ni bedömer efterfrågas av kunder, besökare och personalen. Anpassa åtgärderna efter vad som passar din verksamhet. 

På Arbetsgivarguiden: Rekommendationen om hemarbete upphör

Covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängs

För att ha beredskap i det fall en ökad smittspridning återigen skulle inträffa har riksdagen beslutat att förlänga covid-19-lagen till slutet av januari 2022. I samband med detta har regeringen även beslutat att förlänga den så kallade begränsningsförordningen. Om smittoläget ändras och nya restriktioner blir aktuella kommer Svensk Handel återkomma med information till medlemmarna.

Mer information:

Riksdagens begränsningsförordning

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.09.24 Senast uppdaterad: 2021.09.24 Kategori: Corona