Tillsynen av produkter som kommer i kontakt med livsmedel utökas

Handlare som tillverkar eller distribuerar tallrikar, köksredskap, flaskor eller andra produkter som kommer i kontakt med livsmedel måste snart kunna visa att de följer regelverket. Efter ett beslut i Riksdagen utökas kommunernas tillsyn vilket innebär att de från den 15 juli 2021 har möjlighet att kontrollera verksamheter som hanterar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Svensk Handel kommer att bevaka frågan för handlarnas räkning.

Det är den så kallade kontaktmateriallagstiftningen som säkerställer att produkter som kommer i kontakt med livsmedel inte överför några ämnen som skulle kunna påverka maten, eller i värsta fall överföra ämnen som skulle kunna utgöra fara för människors hälsa.

Nytt kontrollområde

Under sommaren beslutade Riksdagen att det nu är möjligt för myndigheter i Sverige att kontrollera verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det blir kommunerna som kommer att ansvara för tillsynen, som blir ett helt nytt kontrollområde med nya kontrollobjekt.

- För handeln innebär det att företag som importerar eller är återförsäljare av denna typ av material och produkter nu måste kunna verifiera att de lever upp till gällande lagstiftning, säger Ann Christiansson, näringspolitisk expert på Svensk Handel.  

Livsmedelsverket, som är vägledande myndighet, kommer ta fram ett vägledningsdokument för hur kontrollen ska gå till. Det arbetet beräknas vara klart först i slutet på 2022. De uppmanar därför kommuner att invänta deras vägledning och starta den planerade kontrollen först 2024. Svensk Handel kommer fortsatt att bevaka frågan.

Fakta från Livsmedelsverket

Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel får inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning och försämrar dess smak och lukt.

Konsumenterna får inte heller vilseledas genom det sätt på vilket ett material eller en produkt märks, marknadsförs och presenteras.

Källa: Livsmedelsverket


Mer information om kontaktmaterial finns på Livsmedelsverkets hemsida:

Ann Christiansson
Publicerad: 2021.08.13 Senast uppdaterad: 2021.08.13 Kategori: Hållbar handel Nyheter