Tillträdesförbud väcker intresse - Svensk Handel får många frågor

Riksdagen har beslutat att införa ett tillträdesförbud till butiker. Lagen ska träda i kraft 1 mars och Svensk Handel kommer att återkomma med mer information om vad som gäller. 

Efter långt och enträget arbete från bland annat Svensk Handel beslutade riksdagen att införa ett tillträdesförbud till butiker. Den nya lagen träder i kraft den 1 mars och innebär att åklagare kan besluta om ett tillträdesförbud som innebär att en person inte äger rätt att besöka butiken. 

Den nya lagen innebär att den person som blivit föremål för ett tillträdesförbud begår en brottslig handling genom att sätta sin fot i butiken. Straffet blir böter eller fängelse upp till sex månader.

Efter det att beslutet fattades i onsdags har Svensk Handel fått många frågor från medlemmar och andra om den nya lagen och hur den kommer att tillämpas. Svensk Handel står i kontakt med polis och åklagare för att tydliggöra vad som gäller. Mer information kommer löpande.

Per Geijer
Publicerad: 2021.01.29 Senast uppdaterad: 2021.01.29 Kategori: Säkerhet

Skriv en kommentar