skylt om att handla ensam

Fortsätt uppmana kunder att handla ensam - använd Svensk Handels affisch

På en pressträff under onsdagen (24/2) uppmanade regeringen och Folkhälsomyndigheten handeln att ytterligare tydliggöra att kunder ska handla ensam. Även frågan om skärpta maxantal i butik kom upp och här har Svensk Handel en nära dialog med Folkhälsomyndigheten.

Att skapa säkra handelsplatser i coronatider har varit branschens viktigaste fråga det senaste året och Länsstyrelsens tillsyn visar att handeln efterlever pandemilagen.

Däremot får Svensk Handel signaler om både en okunskap och en trötthet bland allmänheten kring vissa av de rekommendationer som finns, däribland uppmaningen att i största möjliga mån handla ensam. Använda dig gärna av Svensk Handels skylt ”Handla Ensam” vid entrén i din butik eller handelsplats för att hjälpa till att påminna kunderna. 

Dialog med Folkhälsomyndigheten

Svensk Handel kommer att ha en fortsatt dialog med Folkhälsomyndigheten om eventuella förändringar av maxantal i butik. Löpande information kommer att publiceras på Svensk Handels webbplats och skickas ut till  medlemmarna via nyhetsbrevet.

Svensk Handel har löpande tagit fram skylt- och informationsmaterial som kan användas för att underlätta att regler och rekommendationer följs i din butik.

Publicerad: 2021.02.24 Senast uppdaterad: 2021.02.25 Kategori: Corona

Skriv en kommentar