Utökade restriktioner mot handeln – kvadratmeterregeln återinförs

På en pressträff under tisdagen (21/12) meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten om ytterligare restriktioner för handeln. Bland annat återinförs regeln om att varje kund ska ha 10 kvadratmeter och att butiksägare ska informera om maxantalet kunder som får vistas i butiken. Reglerna träder i kraft redan på torsdag (23/12). Svensk Handel framhåller att utökade restriktioner snabbt måste följas av utökade stöd till drabbade företag.

För att stötta medlemmar har Svensk Handel tagit fram en vägledning om hur kvadratmeterregeln beräknas och för att tydligt informera kunderna om maxantalet har en uppdaterad skylt tagits fram som kan sättas upp i entrén.  

– Handelns företag har tagit ett stort ansvar under hela pandemin och det kommer vi att fortsätta att göra. Genomgående under pandemin har våra medlemmar ansträngt sig till det yttersta för att göra handeln till en trygg plats för kunder och personal, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Utöver att kvadratmeterregeln om maxantal införs gäller fortsatt de krav på att butiker på olika sätt ska vidta åtgärder för att undvika att trängsel uppstår, som Svensk Handel har informerat om tidigare.

Smittskyddsåtgärder på handelsplatser återinförs

Även föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten för handelsplatser återinförs. Det innebär att de smittskyddsåtgärder som handeln hanterat tidigare under pandemin återigen ska efterlevas.

Handeln förväntas ha information till kunder om hur smittspridning kan undvikas, erbjuda handsprit, dokumentera smittskyddsåtgärder som vidtas i verksamheten, löpande följa upp smittskyddsåtgärderna, informera personalen samt hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller nationellt och regionalt.

Länsstyrelserna utgår ifrån dessa krav samt kravet på 10 kvadratmeter per besökare när de utövar tillsyn. Svensk Handel har sammanfattat alla gällande regler för handelsplatser och tagit fram en rekommendation om hur dessa krav kan efterlevas i praktiken.

Restriktioner och stöd måste gå hand i hand

Nya restriktioner mitt i handelns viktigaste försäljningsperiod med julhandeln och mellandagsrean är ett hårt slag mot många företag. Svensk Handel anser att stöden måste komma på plats snabbt.

– Utökade restriktioner i julhandelns slutspurt med mellandagsrean runt hörnet kommer att slå hårt mot många företag. De senaste två åren har varit extremt tuffa och reserverna tömda. För att rädda företag och jobb måste beslut om restriktioner måste omedelbart följas av beslut om utökade stöd, säger Karin Johansson. 

Svensk Handel har under hela pandemin stått i tät kontakt med såväl regeringen som Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att handelns intressen tillvaratas i så stor utsträckning som möjligt.  

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.12.21 Senast uppdaterad: 2021.12.21 Kategori: Corona