Handeln – stadens motor så även i Karlstad

Handeln är en central del av Karlstads DNA. Det är en stark handelsstad där det handlas för mer än förväntat givet stadens köpkraft och befolkningsmängd. Men för att handeln ska fortsätta att spira krävs att politiker enas och att det tas ett helhetsgrepp om handeln. Det visar Svensk Handels nya rapport där Karlstad står i fokus.

Handeln är motorn i en levande stad. Både invånare, besökare och företag är beroende av en väl fungerande handel. Om handeln kommer att fortsätta vara dragare även i framtiden beror till stor del på de beslut som våra politiker och fastighetsägare fattar.

Den 2 juni besökte Mats Hedenström, näringspolitisk chef och Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert stads- och platsutveckling, Karlstad för att presentera den nya rapporten ”Handeln – stadens motor” för politiker i både majoritet och opposition.

Hur vi handlar förändras över tid och under de senaste åren har förändringen skett snabbare än någonsin. Dagens och framtidens handel är både fysisk och digital. Detta påverkar våra strategier och planer, inte bara i stadskärnan, köpcentrum och på handelsplatser utan även våra bostadsområden.

Våra handelsplatser används av kunderna i olika syften. Tar Karlstad ett helhetsgrepp i sin planering av den framtida handeln kommer diskussioner som att externhandeln tar död på cityhandeln att upphöra, säger Mats Hedenström näringspolitisk chef Svensk Handel

Ett annat viktigt område som lyfts i rapporten är säkerhet och trygghet, där handeln har stor betydelse för säkerheten och den upplevda tryggheten på en plats. Något som har stor inverkan på konsumentens val av handelsplats och därmed hur staden uppfattas både dag- som kvällstid.

Det är av yttersta vikt att de goda krafterna fortsätter samverka i våra städer och därmed trycker tillbaka brottsligheten. Vi får aldrig acceptera att det offentliga rummet tas över av kriminella element. Detta är avgörande för en positiv handelsutveckling framöver säger Mats Hedenström.

Den positiva tillväxten i Karlstad och de därmed följande stadsbyggnads- och infrastrukturprojekten diskuterades även under mötet med politikerna.

Läs mer om handelns betydelse för utvecklingen av Karlstad och det arbete som måste vidtas för att anpassa förutsättningarna för dagens och framtidens handel här.

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2022.06.09 Senast uppdaterad: 2022.06.09