Prisinformationslagen: Inte lätt att göra rätt 

De senaste dagarnas debatt i media med rubriker som ”Bluffrea” riskerar att stjälpa mer än hjälpa handelns företag i ett redan ansträngt läge.

Prisjakt, jämförelsesajten som genomfört den undersökning som ligger till grund för debatten menar att mediernas vinkling är olycklig och delar Svensk Handels tydliga bild: Den stora massan handlare gör allt de kan för att göra rätt. Svensk Handel har sedan början av året efterfrågat en skriftlig vägledning från Konsumentverket som är ansvarig tillsynsmyndighet men kan beklagligt nog konstatera att den inte har uppdaterats sedan 2018. 

 Bild från Konsumentverkets vägledning:Bild från Konsumentverkets vägledning

Svensk Handel har även regelbundet skickat frågor till Konsumentverket för att få klargöranden samt även haft ett flertal möten utan att alla frågor har besvarats. Med tanke på detta så finns risken att vissa företag kommer att hantera de nya reglerna om prissänkningar fel, då det föreligger tolkningsproblem gällande vissa frågor. Svensk Handel hade hoppats på att Konsumentverkets vägledning hade varit uppdaterad innan de nya reglerna trädde i kraft för att hjälpa företagen att göra rätt. För närvarande är det inte lätt att göra rätt, något vi har framfört till Konsumentverket med tanke på att de redan har börjat med tillsynsinsatser.  

Svensk Handels ståndpunkt i frågan är tydlig. Rådande lagar och regler ska följas. Utifrån de samtal vi får ser vi att våra medlemmar gör allt de kan för att göra rätt för sig, men det finns stora utmaningar i hur Konsumentverket förmedlar information. Vi hoppas nu att de snabbt uppdaterar riktlinjerna så att tolkningssvårigheterna försvinner, säger Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

 Svensk Handel skapar förutsättningar att göra rätt 

Den nya prisinformationslagen trädde i kraft den 1 september 2022. Svensk Handel var tidiga med att skapa förutsättningar genom att konkretisera en vägledning, som uppdateras löpande, för våra medlemmar eftersom det finns ett stort intresse och engagemang från medlemmar som dagligen kontaktar oss för att ta reda på vad som gäller och vad man behöver göra.  
Ur konkurrensrättslig synpunkt är det viktigt att samma förutsättningar gäller för alla företag, konkurrens ska ske på lika villkor. Dessutom är det en viktig förtroendefråga, konsumenter ska kunna lita på att reafyndet är ett riktigt fynd. 

Viktigast att tänka på: 

”En prissänkning ska alltid jämföras med lägsta försäljningspriset den senaste 30 dagarna och det är det priset från vilket rabatten ska beräknas, trots att varans senaste försäljningspris (ordinarie pris) är högre.”  

Svensk Handel vill att det ska vara lätt att göra rätt och har på vår webbplats för våra medlemmar samlat såväl en juridisk vägledning, en FAQ som en On Demand-kurs 

Vill du ha hjälp eller har frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Jolanda Girzl
Publicerad: 2022.11.24 Senast uppdaterad: 2022.11.24