Tre saker du behöver veta inför lagstiftningen om produktpass

Snart måste tillverkare dela med sig av fler hållbarhetsdata för sina produkter - allt för att öka spårbarhet och underlätta en cirkulär ekonomi. Här är det viktigaste du behöver veta om den kommande lagstiftningen om produktpass.

Lagstiftningen om produktpass väntas implementeras inom ett par år och är ett resultat av översynen av EU:s ekodesigndirektiv. Svensk Handel är en del av projektet Re:solve som satsar på att utveckla den underliggande infrastrukturen för de digitala produktpassen. Lösningen baseras på en öppen, konkurrensneutral och global standard och ska användas för att koppla all typ av data till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori. 

Här är tre viktiga saker du behöver veta om produktpassen:

1. Så fungerar passen

När de digitala produktpassen finns och fungerar full ut ska viss information nås genom att scanna en kod som är specifik för produkten. Informationen handlar om till exempel tillverkning, material och leveranser och är riktad till andra i branschen, konsumenter samt myndigheter. Den ska kunna uppdateras längs produktens hela livscykel.

2. Utmaningar

Lagförslaget som kom i mars har granskats av Svenskt Näringslivs miljöpolitiska grupp. Några områden som bevakas är bland annat hur små och medelstora företag (SME-företag) ska mäkta med det komplexa insamlandet av information och samtidigt behålla sin konkurrenskraft. Den information som ska ingå i produktpasset måste vara vald med omsorg och vara väl motiverad ur ett hållbarhetsperspektiv.

3. Så kan du förbereda dig

Du som företagare kan förbereda dig genom att redan nu få bättre koll på digitaliseringen av flöden inom din produktions- och leveranskedja. Se det positivt – du slipper skicka med pappersmanualer och annan dokumentation. Har du inte påbörjat digitaliseringsresan är det hög tid att börja!

Re:solve görs i bred samverkan mellan Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige, den globala standardiseringsorganisationen GS1 samt handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och teknikutvecklare.

Ta del av mer information om produktpass och Re:solve på Axfoundations hemsida.

Publicerad: 2022.07.15 Senast uppdaterad: 2022.07.15 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Hållbar handel Artiklar