Vet du vad som gäller för Influencer marketing?

Det ställs höga krav på tydlighet vid reklamidentifiering i sociala medier där personliga åsikter blandas med kommersiella inslag. Att en influencer vill skapa en förtrolig och nära relation med sina följare får inte innebära att man riskerar att bryta mot marknadsföringslagen genom att dölja sådant som är reklam. 

Det måste alltid vara lätt för konsumenten att snabbt se skillnaden. Bristfälliga reklammarkeringar är det vanligaste felet när Konsumentverket granskat influencers inlägg på Instagram.

Företag som köper plats i bloggar och andra sociala medier ska informera bloggaren om reglerna för reklammärkning. Både företaget och bloggaren är ansvarig för reklamen och om reglerna inte följs kan båda drabbas.

Använd Konsumentverkets ”Checklista” för att det ska bli rätt*. Innehåller ditt inlägg marknadsföring ska du:

  • Anpassa inlägget så att läsaren direkt förstår att det är reklam.
  • Reklammarkera inlägget på en framträdande plats.
  • Ange vem som står bakom marknadsföringen.
  • Anpassa inlägget till särskilt utsatta personer, exempelvis sjuka, barn och unga, om de kan tänkas ta del av inlägget.
  • Lova inte mer än vad du kan hålla.

Vi vill uppmärksamma er som köper marknadsföringen och influencers på att det har kommit en rad domar på området som ger viss vägledning. Vid marknadsföring i bloggar och andra sociala medier måste det tydligt framgå att det är reklam. Detsamma gäller om reklamen görs i tv eller tidningar.

Marknadsföringslagen förbjuder dold marknadsföring och handlar det om reklam ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget, till exempel genom att det står "reklam" tydligt. Det måste också framgå direkt att det är marknadsföring, så det räcker inte att lägga en märkning längst ner i inlägget. Läsaren måste snabbt kunna förstå att det finns ett bakomliggande syfte att sälja en produkt. Det är också viktigt att anpassning sker till särskilt utsatta grupper, exempelvis sjuka, barn och unga som särskilt kan komma att påverkas av marknadsföringen.

Om reklamen förekommer utanför annonsutrymme på ett ställe som normalt inte är avsett för reklam är kravet på tydlighet ännu hårdare. Det vill säga överallt där man inte förväntar sig reklam, i en krönika, i en blogg eller i en film.

  • Konsumentverket har tagit fram en vägledning för att hjälpa den som bloggar och skriver i andra sociala medier att göra rätt vad gäller reklammärkning så att lagen följs. Vägledningen vänder sig till dig som marknadsför ett företags verksamhet eller produkter på din blogg eller i andra sociala medier.
  • Sveriges Annonsörers kommitté för PR har utformat en rekommendation för hur företag bör förhålla sig till opinionsbildare i sociala medier oavsett kanal.
  • Reklamombudsmannen (RO) ger finansiärer möjligheten att få copy advice på kommande kampanjer samt tillgång till deras lösenordskyddade Kunskapsportal. Deras beslut från RON och RO fungerar också som vägledning i vad som är god marknadsföringsetik.

Vägledning om marknadsföring i sociala medier (konsumentverket.se)

Jessica Korondy Ring
Jolanda Girzl
Publicerad: 2022.04.13 Senast uppdaterad: 2022.04.13