Få handlare har fått sänkt hyra: ”Hyresstödet riskerar att bli en hägring”

Trots att läget i stora delar av handeln är akut visar Svensk Handels undersökning att flera av regeringens stödåtgärder inte når fram till handelns företag. Bland de företag som tappat minst hälften av försäljningen har endast vart femte företag fått sänkt hyra.

Två av tre (67 %) sällanköpsvaruhandlare anger att coronakrisen har medfört att de har finansierings- och likviditetsproblem. Cirka 10 000 företag är så pass pressade att de överlever max två månader till om krisen fortsätter som idag. Behovet av kostnadslättnader är akut.

Efter personalen är hyrorna butikernas största kostnad. Svensk Handels undersökning visar att vart sjätte företag (16 %) har fått sänkt hyra, bland företag som tappat minst 50 procent av sin försäljning är motsvarande siffra 21 procent.

- Coronakrisen är en smärtsam ökenvandring för många handelsföretag. Regeringens hyresstöd verkade till en början lovvärt men har dessvärre blivit en hägring för många handlare. Snart ska handlarna betala in hyra nummer två under krisen och jag befarar att det kan leda till nya konkurser, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Banklån inte räddningen för handeln

Trots den statliga lånegarantin visar undersökningen att banklån inte är det som räddar handelns företag genom krisen. Bland de företag som tappat hälften av sin försäljning anger endast 1 procent att de lånat pengar på banken med den statliga lånegarantin, trots att fler än så har försökt men fått nej. En del handlare har fått anstånd med hyran och skatteinbetalningarna.

- Att skjuta fram inbetalningar och ta nya lån kan hjälpa vissa på kort sikt men risken är att problemet skjuts på framtiden. En förlorad försäljningsdag är svår att vinna tillbaka. Handlarna behöver åtgärder som tillfälligt lättar på kostnadsbördan, säger Karin Johansson.

Sänkta arbetsgivaravgifter är den stödåtgärd som nått ut till en majoritet av handelns företag, tre av fyra handlare (74 %) anger att de har använt sig av stödet. Därtill har drygt vart fjärde företag (27 %) beviljats kortidspermittering av Tillväxtverket, en siffra som väntas öka eftersom många företag ännu inte skickat in sin ansökan.

Debatt: Inga hyressänkningar trots regeringens stödpaket

Lista: Stödåtgärder som flest företag i detaljhandeln tagit del av

1) Sänkta arbetsgivaravgifter 74 %
2) Fått beslut om kortidspermittering 27 %
3) Fått anstånd med betalning av hyran 20 %
4) Har fått sänkt hyra 16 %
5) Anstånd med skatteinbetalningar 16 %

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.04.24