Fortsatt tufft för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 18,0 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 24,4 procent under månaden.

Butiker och e-handel Juli 2020 Ackumulerat 2020
Kläder -18,0 % -17,8 %
Skor -24,4 % -33,0 %

Kommentarer från Svensk Handel

 – För modehandeln är coronakrisen fortsatt ett rejält sänke. En viss förbättring från låga nivåer sker i juli, men försäljningstappen är fortsatt omfattande, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

 – Fysiska butiker klarar sig sämre i krisen än e-handeln. Det är av avgörande betydelse att vi på ett ansvarsfullt sätt åter lyckas öppna upp samhället och därmed får igång flödena i våra stadskärnor där många av landets sko- och klädbutiker är lokaliserade. De beslutade hyres- och omställningsstöden är bra men de behöver förlängas och förfinas så att de verkligen når de mest utsatta delarna av näringslivet. Detta gäller i hög grad den svenska sko- och klädhandeln.

 – Den internationella konkurrensen inom modehandeln är stenhård och coronakrisen visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att spelreglerna är likvärdiga mellan svenska handlare och deras utländska konkurrenter. Med några av Europas högsta hyror och arbetskraftskostnader blir det tufft att överleva och då är den av regeringen föreslagna sko- och klädskatten det sista vi behöver, säger Mats Hedenström.

 – Det vi vill se är ett politiskt arbete för konkurrens på lika villkor. Regeringen bör med kraft driva frågan om ett likvärdigt produktansvar för utländska plattformar som säljer på den svenska marknaden istället för att klä skatter i grön kostym och ytterligare försämra den svenska konkurrenskraften, avslutar Mats Hedenström.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.08.12