Inför avtalsrörelsen: Återhållsam löneökningstakt ett måste

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har idag växlat yrkanden och därmed börjar förhandlingarna om nya kollektivavtal för anställda inom handeln. Oförändrade ingångslöner, en löneökningstakt som följer industrins märke och möjlighet att omvandla ob-ersättningen till lön är tre av Svensk Handels viktigaste krav i årets avtalsrörelse.

Handeln genomgår en stor omställning som drivs av växande e-handel och en snabbt tilltagande internationell konkurrens. Kunder jämför idag priser och handlar från hela världen, något som markant har ökat konkurrenstrycket på handelns företag. Sällanköpshandeln har under lång tid haft svårt att höja priserna samtidigt som kostnaderna för löner och hyror har fortsatt att öka. Trots att konjunkturen har varit god brottas handeln med pressad lönsamhet och många konkurser. 

– Den här avtalsrörelsen handlar om den lilla butikens möjlighet att klara omställningen som handeln står mitt i. Nya kundbeteenden, ökad internationell konkurrens och pressade priser har skapat en förändrad verklighet för handeln. Detta måste beaktas i de kommande förhandlingarna, de avtal som vi träffar ska alla företag klara av att bära, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.  

Oförändrade ingångslöner

För att ge fler chansen till ett jobb inom handeln vill Svensk Handel att ingångslönerna blir oförändrade. Ingångslönerna i den svenska handeln är höga, vilket är ett hinder för både nyanställningar och möjligheten att göra lönekarriär inom handeln.

– Handelns höga ingångslöner skapar en tröskel in till arbetsmarknaden för de som står utan ett jobb idag. Oförändrade ingångslöner skulle skapa fler jobb i handeln och samtidigt öka möjligheten att premiera anställda som utvecklas i arbetet och tar på sig mer ansvar, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Återhållsam löneökningstakt

Arbetskraftskostnaderna inom den svenska handeln är höga i en internationell jämförelse. De ligger 58 procent över EU-snittet och 27 procent högre än i Tyskland. För att svenska handlare ska klara av konkurrensen anser Svensk Handel att löneökningstakten måste vara återhållsam och att industrins märke följs.

Omvandla ob-ersättningen till lön

Ob-ersättningarna inom handeln är mycket höga och utgör en stor del av företagens totala lönesumma. En stor del av ob-tillägget går till de som arbetar extra i branschen. Svensk Handel vill, tillsammans med Handelsanställdas förbund, ta fram en modell som omvandlar ob-ersättningen till ordinarie lön för att på ett bättre sätt fördela lönesumman inom företaget.

Trots god konjunktur blev Sverige mellan år 2017 till 2018 varje dag sex butiker fattigareSvensk Handels prognos till år 2030 visar att upp till 11 000 butiker och 30 000 handelsjobb riskerar att försvinna.

Kollektivavtalen för anställda inom handeln ut den 31 mars. 

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.01.31