Kläder och skor i butik

Ny rapport: Skatt på kläder och skor slår ut 900 jobb

Regeringens planerade kläd- och skoskatt kommer att slå hårt mot företag och jobb samtidigt som miljöeffekterna är mycket diffusa. En ny rapport visar att 900 jobb kommer att gå förlorade som en direkt konsekvens av skatten.

På uppdrag av Svensk Handel har HUI Research gjort en konsekvensanalys av den föreslagna kläd- och skoskatten. Rapporten visar att skatten skulle innebära ett försäljningsbortfall på 1,3 procent för klädhandeln, 1,2 procent för sporthandeln och hela 4,6 procent för skohandeln. Konsekvenserna blir förödande, 150 företag och 900 jobb går förlorade.

– Miljövinsterna är diffusa men de negativa effekterna är glasklara - införs skatten kommer svenska företag och jobb att gå förlorade. Förslaget borde läggas i papperskorgen, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Trubbig skatt som drabbar alla företag

Trots att statens utredning konstaterar att 84 procent av alla kläder och skor som säljs i Sverige inte innehåller de kemikalier som ska beskattas kommer samtliga kläd- och skohandlare att drabbas.

Skattens trubbiga utformning innebär en kollektiv bestraffning som gör att företagens kostnader för administration och testning av produkter kommer att uppgå till hundratals miljoner kronor.

– Skatten saknar precision och straffar även de företag som arbetar systematiskt med kemikaliefrågan. Vi befarar att kläd- och skoskatten blir kontraproduktiv när viktiga resurser tas från företagens proaktiva hållbarhetsarbete, säger Mats Hedenström.

”Företagarfientlig politik”

Enligt förslaget ska samtliga kläder och skor som säljs på den svenska marknaden beskattas med 40 kronor per kilo. Bevisbördan är omvänd och om företagen lyckas visa att produkterna inte innehåller kemikalierna återbetalas 95 procent av skatten, resterande fem procent förblir en extra punktskatt.

– I ett läge där svenska företag kämpar för att resa sig efter coronakrisen planerar regeringen och samarbetspartierna att utdela en ny skattesmäll. Det är företagarfientlig politik som kommer att sänka många företag, säger Mats Hedenström.

Kläd- och skoskatten är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Rapport: Konsekvensanalys av föreslagen kemikalieskatt på kläder och skor

Läs mer: Frågor och svar om skatten på kläder och skor

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.10.09