Strejken avblåst – Svensk Handel och HRF är överens

Efter utdragna förhandlingar har Svensk Handel och Hotell- och Restaurangfacket enats om nya kollektivavtal för restaurang- och caféanställda som arbetar på handelns företag. Avtalet följer industrins märke på 5,4 procent över 29 månader. Det innebär att hotet om strejk är avvärjt.

- Efter utdragna förhandlingar är vi lättade över att strejkhotet kunnat avvärjas och att vi har ett nytt avtal på plats. I en tid där hela samhället befinner sig för tionde månaden i en pandemi som också slagit hårt mot företag och jobb vore det oansvarigt att skapa konflikt på arbetsmarknaden, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.

Avtalet följer industrins kostnadsmärke på 5,4 procent över 29 månader. En stötesten i förhandlingarna har varit hur HRF:s krav på en låglönesatsning ska hanteras. Svensk Handel har hela tiden accepterat låglönesatsningen men krävt att den ska finansieras inom ramen för märket, vilket nu också blir fallet.

- Svensk Handel har varit glasklara med att vi står upp för den svenska modellen och industrins lönenormerande roll på svensk arbetsmarknad. Därför är vi nöjda med att vi träffat ett avtal som håller sig inom märkets kostnadsram, säger Ola Axelsson.

I det nya avtalet ökar ingångslönerna med 75 procent av löneökningstakten.

- Handeln är vägen in på arbetsmarknaden för mängder med unga. För att företagen ska kunna fortsätta att skapa många jobb kan inte kostnaden för det första jobbet öka för mycket, säger Ola Axelsson.

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.12.11