Karin Johansson, vd Svensk Handel

Svensk Handel får gehör för krav på sänkta butikshyror: ”Nödvändigt för att parera butikernas akuta kris”

Svensk Handel anser att regeringens satsningar för att stötta landets många småföretag i det extremt tuffa läge som råder är steg i rätt riktning. Framförallt är det statliga stödet för att sänka företagens lokalhyreskostnader en viktig åtgärd för butikshandeln.

 – Att regeringen agerar för att snabbt minska butikshyrorna är välkommet. Läget är akut och att snabbt få ned handlarnas kostnader är helt nödvändigt för att försöka parera den akuta kris som många butiker går igenom, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

 – När regeringen nu agerat i hyresfrågan utgår Svensk Handel från att landets fastighetsägare också är beredda att ta sin del av det ekonomiska ansvaret i denna utsatta situation, säger Karin Johansson.

Regeringen avsätter fem miljarder för att, mellan den 1 april – 30 juni, stå för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Fler åtgärder behövs

Svensk Handel välkomnar också regeringens initiativ att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag. Däremot saknas åtgärder som når fram till de medelstora och större företagen inom sällanköpshandeln.

 – Det saknas åtgärder för att stötta de lite större aktörerna inom sällanköpshandeln där situationen är hårt pressad med försäljningsbortfall upp till 70-90 procent. Här står tiotusentals jobb på spel, säger Karin Johansson.

Svensk Handel befarar att 70 000 jobb i handeln är i farozonen. Lite drygt vartannat handelsföretag kan tvingas till personalneddragningar den närmsta tiden.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.03.25