Svensk Handel vill ha en löneavtalsmodell som ligger närmare företagen

Balanserade löneökningar och en löneavtalsmodell som främjar individuell lönesättning är Svensk Handels utgångspunkter inför förhandlingarna om nya kollektivavtal för handelns tjänstemän.

Svensk Handel har växlat krav med Unionen och Akademikerförbunden om nya kollektivavtal för drygt 80 000 av handelns tjänstemän. Det gäller exempelvis administrativ personal på huvudkontor, butikschefer och anställda inom e-handeln.

Handelns spelplan står mitt i en omfattande omvandling som drivs av nya kundbeteenden, växande e-handel och snabbt tilltagande internationell konkurrens. Priserna i handeln är pressade och marginalerna för många handlare är lövtunna. Ett uttryck för detta är att Sverige blev sex butiker fattigare varje dag under år 2018.

– Dagens kund ställer allt högre krav på pris, tillgänglighet och snabbhet i leveranserna. För att svenska företag ska klara den internationella konkurrens som råder i handeln behöver vi teckna moderna kollektivavtal som ger företagen rätt förutsättningar, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Främja individuell och differentierad lönesättning
Svensk Handels huvudkrav inför förhandlingarna om nya tjänstemannaavtal är en löneavtalsmodell nära företagen som främjar individuell och differentierad lönesättning. Svensk Handel vill ge företagen större utrymme att premiera goda insatser, och förmå att attrahera och behålla kompetens.

Det är också viktigt för handelns företag att löneökningstakten blir återhållsam. Det skapar förutsättningar för att jobben inom handeln ska finnas kvar i Sverige och för att flera svenska företag ska kunna växa och ta andelar på den internationella e-handelsmarknaden.

Den 30 april 2020 löper kollektivavtalen för tjänstemän i handeln ut.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2020.02.25