skohandel

Dramatiska försäljningstapp i julhandeln - 2020 mardrömsår för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 32,2 procent i december jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 44,1 procent under månaden.

Butiker och e-handel December 2020 Ackumulerat 2020
Kläder

- 32,2 %

- 19,5 %
Skor - 44,1 % - 32,4 %

Kommentarer från Svensk Handel

- Försäljningstappen i modehandeln fortsatte under den oerhört viktiga julperioden. Klädförsäljningen minskade med drygt 32 procent och i skohandeln rasade försäljningen med hela 44 procent i december. För vissa kompenserar e-handeln för en del av tappen, siffrorna för den fysiska butikshandeln är än mer illavarslande. Vi är djupt oroade över situationen, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel. 

- Det är viktigt att komma ihåg att julen är årets viktigaste försäljningsperiod och stora nedgångar i december är än mer kännbara än under året i övrigt. För många modehandlare är en lyckad julhandel skillnaden mellan svarta och röda siffror. Inställda fester, hemarbete och en avrådan från att besöka butiker gjorde 2020 till ett mardrömsår för modehandeln, säger Mats Hedenström.

- Vi befinner oss för tionde månaden i coronapandemin och många handlare kämpar för sin överlevnad. Hittills har 20 000 jobb gått förlorade i den svenska handeln och om inte kraftfulla stödåtgärder kommer på plats riskerar ännu fler att förlora jobbet. När staten på olika sätt begränsar våra medlemmars möjligheter att sälja måste staten också kompensera de drabbade företagen, avslutar Mats Hedenström.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2021.01.12