Fortsatt tillbakagång från höga nivåer för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för april månad visar att e-handelns omsättning minskar med 15 procent jämfört med samma månad föregående år. Precis som i februari och mars minskar därmed omsättningen relativt kraftigt.

Totalt från januari till och med april har omsättningen minskat med 14 procent. Detta gäller oavsett om svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer inkluderas eller ej. Omsättningen i e-handeln i april är även tre procent lägre än motsvarande månad 2020 då pandemin just brutit ut, vilket medförde en kraftigt ökad e-handelskonsumtion.

- E-handelns omsättning fortsätter att falla tillbaka från höga nivåer men ligger fortfarande markant högre än före pandemin. Jämför vi med januari och februari 2020 så är e-handelsomsättningen runt 70 procent högre i april 2022. Sjunkande tillväxttal jämfört med 2021 är dock det mest sannolika för resten av året, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Andelen av konsumenterna som e-handlat ökade till 70 procent från förra månadens 67 procent. Det är två procentenheter lägre än april 2021 då 72 procent e-handlade, men högre än motsvarande andel på 68 procent 2020. Eftersom det genomsnittliga köpbeloppet dock minskade med 16 procent jämfört med 2021 och sju procent jämfört med 2020 minskar e-handelns omsättning i april alltså både jämfört med 2021 och 2020.

- De lägre genomsnittliga köpbeloppen är fortsatt huvudförklaringen till nedgången i e-handelns omsättning, medan andelen av befolkningen som e-handlar i stort sett ligger kvar på de höga nivåer som rådde i början av pandemin. Det betyder att beteendeförändringen från pandemin än så länge kvarstår, men att man nu blandar mer mellan fysisk butikshandel och e-handel, säger Johan Davidson.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2022.05.19