Oceanhamnen i Helsingborg. Foto: Helsingborgs stad

Helsingborg – en prisbelönt handelsstad som står inför utmaningar

I Helsingborg finns både Kullagatan, Sveriges äldsta gågata, samt Väla, ett av landets största köpcentrum. Goda förutsättningar finns alltså för att Helsingborg ska förbli en levande handelsstad. Men staden står inte utan utmaningar. Trygghetsfrågan måste tas på än större allvar och strategier för den växande staden måste tas fram. Det visar en ny rapport från Svensk Handel.

Helsingborg är en spännande stad ur ett handelsperspektiv. I år vann staden priset Årets stadskärna 2022. Anledningen var, bland annat, det framgångsrika arbetet mellan stadens olika intressenter för att utveckla stadskärnan. Utöver det utsågs även Väla till Sveriges bästa köpcentrum. Utmärkelser likt dessa visar på att mycket görs rätt i staden. Trots det finns flertalet utmaningar som behöver tas itu med.

Trygghetsfrågan är, likt i många andra svenska städer, ett stort problem för handlare i Helsingborg och staden ligger långt ner på rankingen när företagare tillfrågas kring om verksamheten påverkas negativt av brottslighet och otrygghet.

- De utmärkelser som Helsingborg tilldelats talar sitt tydliga språk. Samtidigt så ser vi att den uppleva otryggheten och den ökade brottsligheten som drabbat staden kan leda till att företag väljer att inte etablera sig här. Helsingborg förtjänar bättre, och därför ser vi positivt på att initiativ nu tas för att stävja otryggheten, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Helsingborg är en av Sveriges snabbast växande städer och visionen är att gå från dagens nästan 150 000 invånare till 190 000 år 2050. För att ett sådant ambitiöst mål ska kunna uppnås behövs nya bostäder, kontor och affärsmöjligheter.

- Ett Helsingborg som växer bådar gott för framtidens handel, men det skapar också utmaningar kring infrastruktur och logistiklösningar. Staden tar nu höjd för detta i och med projektet H+ och Svensk Handels förhoppning är att handeln tidigt inkluderas i diskussionerna för att Helsingborg även framgent ska kunna vara en av Sveriges ledande handelsstäder, säger Marie Enhörning, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2022.06.17