Stora utmaningar för handelsstaden Göteborg

Göteborg byggdes för och av handeln och är en stad med en stark handelstradition. Men för att staden även i framtiden ska kunna uppvisa en levande handel krävs att rätt förutsättningar ges. Trygghetsfrågan måste lösas och handeln måste tidigt involveras i stadsplaneringen. Det visar en ny rapport från Svensk Handel med Göteborg i fokus.

110 000 människor i Västra Götaland arbetar inom handeln - varav 40 000 i Göteborg. Det är dessutom en bransch som växer, då antalet anställda ökar för varje år som går. Ungefär 11 procent av alla som arbetar i Göteborg gör så inom handeln, vilket innebär att handeln står för en betydande del av stadens skatteintäkter.

Göteborg är en stad i förändring och under de kommande åren är ambitionen att staden ska växa med upp till 115 000 invånare, vilket märks av på den stora mängd stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt som pågår och planeras i staden. Detta medför såväl möjligheter som utmaningar för Göteborg som handelsstad.

- Handeln har genom historien alltid anpassat sig efter och välkomnat förändring, men för att förändringen ska leda till något bättre krävs att handeln också blir delaktig i processen. Stora infrastrukturprojekt i staden, såsom Västlänken, riskerar att slå mot tillgängligheten säger Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel och fortsätter:

Generellt kan man säga att tillgängligheten i handelsområden utanför de centrala delarna av Göteborg är avsevärt bättre vilket skapar en utmaning för stadskärnan. Det ställer stora krav på politiken och stadsplaneringen att säkerställa att stadskärnan hålls levande även under tider med tillgänglighetsutmaningar. Vi vill att handeln ska finnas tillgänglig såväl på Avenyn som på Frölunda Torg, Backaplan och Bäckebol för att skapa ett bra utbud för såväl göteborgare som besökare.

Ökad trygghet en förutsättning för ett levande Göteborg

Göteborg har, likt många andra större städer i Sverige, ett växande problem med brottslighet. Denna slår inte bara mot samhället i stort, utan även mot handeln. Såväl i, som utanför Göteborgs centrala delar, drabbas handlare dagligen av brott av varierande karaktär, vilket riskerar att få konsekvenser på sikt, då butiker kan tvingas stänga igen och nya etableringar omöjliggörs.

- Handelns brottsutsatthet blir ett allt större problem. Och när problemen blir så pass stora att handeln försvinner, så drabbas hela samhället negativt. Vi välkomnar givetvis de initiativ som tas för att förbättra tryggheten i stadskärnan, men vårt budskap är tydligt. Nolltolerans måste råda, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2022.06.02