Publicerad: 2015.09.10   •  
Senast uppdaterad: 2015.09.10

Förväntad nedgång för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 10,8 procent jämfört med samma månad förra året. 

Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 17,8 procent. Hittills i år, januari-augusti, har försäljningen av kläder ökat med 0,6 procent och skoförsäljningen har minskat med 0,7 procent.

    Augusti Ackumulerat 2015
Butiker Kläder -10,8% 0,6%
  Skor -17,8% -0,7%

 

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Som förväntat blev augusti en dålig månad, där möjligen omfattningen av nedgången var förvånande, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Nedgången har flera orsaker. Jämförelsemånaden var stark (plus fem procent för kläder och tio procent för skor) och juliförsäljningen i år var extremt bra, vilket gjorde att sommarrean inte hängde kvar i samma utsträckning. Samtidigt gjorde sommarvärmen att höststarten var lite trevande. Branschen börjar också fokusera mer på lönsamhet än volym, vilket också bidrar till att lagren inte är lika omfattande, fortsätter han.

– September förra året var mycket svag och med tanke på att höstförsäljningen inte kom igång i augusti bedömer jag det som att vi kommer att se försäljningsökningar under månaden, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Kommentarer (0)