Publicerad: 2017.06.08   •  
Senast uppdaterad: 2017.06.08
  •  
Kategorier: Avtal17, Avtal17   •   1

Avtal klara för handelns tjänstemän – nya anställningsformen avtalad visstid införs

Efter utdragna förhandlingar har Svensk Handel enats med Unionen och Akademikerförbunden om nya kollektivavtal för handelns cirka 80 000 tjänstemän. Avtalet följer industrimärket och innehåller bland annat viktiga förändringar i anställningsformerna.

Det har under en längre tid pågått ett intensivt förhandlingsarbete. Nu är parterna överens och kan presentera ett treårigt avtal.

Av den totala nivåhöjningen på 6,5 procent utgör 6,0 procent lön som fördelas med 2,0 procents höjning per år. Parterna har också kommit överens om ytterligare avsättning till deltidspension med totalt 0,5 procent, fördelat med 0,2 procent år 2017 och med 0,3 procent år 2019.

– Efter tuffa och utdragna förhandlingar är vi nöjda med att kunna presentera ett treårigt avtal som följer industrins märke, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Ny anställningsform införs

Förändringstrycket inom handeln är kraftfullt och kollektivavtalen måste moderniseras för att fortsatt vara relevanta. En av de viktigare förändringarna i avtalet är därför att det innehåller en ny anställningsform - avtalad visstid.

– Det nya avtalet tar viktiga steg mot ett moderniserat kollektivavtal som går i takt med samtiden. Anställningsformen avtalad visstid kommer att öka möjligheterna för företagen att anställa och ge dem bättre förutsättningar att möta kundernas förändrade krav i det skifte som handeln genomgår, säger Tomas Undin.

Avtalet omfattar till exempel administrativ personal på handelsföretagens huvudkontor, respektive butikschefer och personal inom postorder/e-handel. Det nya avtalet löper på tre år från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020.

För intervju eller eventuella frågor:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2017-06-11 16:18
11 jun 2017 kl 16:18

Hello,
I write fr an especialized website called planetlabor. I was asked to write an article about the agreement between Unionen and Svenstt Näringsliv and i would like toi understand better the so called "ny anställningsform - avtalad visstid." I thank you very much for your help. Best regards.