Fotograf: Marie Ullnert, Göteborg & Co

Shoppingturismen allt mer betydelsefull för handeln

Svenska och utländska besökares utlägg i handeln ökade med 8,9 procent under 2016. Totalt omsatte kundgruppen besökare 85 miljarder kronor förra året. Det motsvarar 11 procent av den svenska detaljhandelns omsättning. 

Svensk Handels rapport ”Shoppingturism i Sverige” visar att utländska besökare i Sverige står för den största delen av shoppingturismen. Förra året handlade de för 54 miljarder kronor i den svenska handeln.

– Handeln spelar en viktig roll för platsens attraktionskraft. Många gånger är shopping huvudorsaken med själva resan. I tider där digitalisering och internationalisering förändrar spelplanen för handeln blir kundgruppen besökare allt viktigare, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.  

Stor potential för handeln

Tillväxten i shoppingturismen har varit betydligt starkare än både den totala turismkonsumtionens och detaljhandeln under motsvarande period. Sedan år 2000 har shoppingturismen i Sverige ökat med 136 procent.

– Kundgruppen besökare utgör en stor potential för handeln. Vi råder därför våra medlemmar att engagera sig lokalt för att lära sig mer om vilka besökare som finns på platsen där de verkar. Med strategiska samarbeten och erbjudanden kan försäljningen öka, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Svensk Handels prognos visar att de utländska besökarnas omsättning kan uppgå till 62 miljarder kronor år 2020. En summa som är en och en halv gånger högre än detaljhandelns omsättning i Göteborg under 2016.

5 tips inför turistsäsonger

  • Informera och utbilda din personal om vikten av denna växande kundgrupp så att alla som möter kund ser möjligheterna och vågar ta kontakt och sälja till människor som pratar andra språk.
  • Trottoarpratare och skyltning på relevant språk under högsäsong eller evenemang så att turisterna känner sig välkomna och går in i butikerna.
  • Fönsterskyltning eller skyltning i butik med lokala produkter.
  • Under turistsäsong lyfta fram de produkter som du vet är efterfrågade av denna kundgrupp. 
  • En enkel listning vid kassan över platsens viktigaste sevärdheter.

 

För mer information eller intervju, kontakta:
Mattias Holmqvist, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 623

Publicerad: 2017.11.03 Senast uppdaterad: 2017.11.03 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling Nyheter, Rapporter

Skriv en kommentar