Publicerad: 2017.02.24   •  
Senast uppdaterad: 2017.02.24

Svensk Handel kräver moderniserade kollektivavtal för handelns tjänstemän

En modernare löneavtalsmodell som främjar individuell lönesättning och arbetstidsvillkor som är anpassade till dagens verklighet med växande e-handel är Svensk Handels viktigaste avtalskrav inför avtalsförhandlingarna med Unionen och Akademikerförbunden.

Svensk Handel har växlat krav inför förhandlingarna om nya kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden. Totalt omfattas cirka 80 000 tjänstemän i handeln av avtalen. Det gäller exempelvis administrativ personal på huvudkontor, butikschefer, säljare och personal inom postorder och e-handel. 

– Förändringstrycket inom handeln är kraftfullt och kollektivavtalen måste moderniseras för att fortsatt vara relevanta. Det är avgörande för att svenska företag ska vara konkurrenskraftiga i framtiden, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Svensk Handels huvudkrav är:

  • En modern löneavtalsmodell som främjar och stödjer individuell lönesättning. Det är ett viktigt verktyg för att premiera goda insatser vilket leder till ökad produktivitet, lönsamhet, trivsel, samt förmåga att attrahera och behålla kompetens.
  • Genom den ökade internationaliseringen och den positiva utvecklingen av e-handeln ökar behovet av flexibilitet i arbetstiden. Att kunna förlägga arbetstid på ett sätt som möter kundernas krav och de utmaningar som branschen står inför är en nödvändighet för att kunna behålla verksamhet i Sverige.

Avtalen löper ut den 30 april 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)