Butiksstölderna fortsätter öka – var tredje handlare utsatt senaste veckan

Nästan hälften av handlarna (45 %) har varit utsatt för brott den senaste tiden. Det är en ökning med nio procentenheter från förra mätningen. Vanligaste brottet som drabbar handlarna är butiksstölder, drygt var tredje handlare har drabbats av stölder den senaste veckan. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet.

I Trygghetsbarometern presenteras ett Säkerhetsindex, ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som varit utsatta för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle den senaste tiden (se tabell nedan). Om en butik varit drabbad av mer än en händelse räknas denna butik bara en gång.

Säkerhetsindex för tredje kvartalet 2018 ökar med nio procentenheter från förra mätningen och uppgår till 45 procent. Framförallt är det stölderna som ökar. Drygt var tredje butik (36 %) har utsatts för stöld den senaste veckan.    

– Att hantera stölder har tyvärr blivit en del av de vardagliga rutinerna för butiksanställda. Stöldbrotten mot butik ökar och det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida om utvecklingen ska kunna brytas, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Trygghetsbarometern visar att handlarna enbart anmälde 3 av 10 stölder. Varannan handlare anger att huvudorsaken till att de inte polisanmälde stölden är att det är fruktlöst. En polisanmälan tar tid men leder i princip aldrig till något resultat eftersom ärenden rutinmässigt skrivs av.

– Rättssamhället har succesivt avkriminaliserat butiksstölderna. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar, riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella bana. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till grövre kriminalitet, säger Per Geijer.

   

Om ja: har du polisanmält händelsen?

Har din butik råkat ut för något av följande?

Ja

Ja

Nej

Vet ej

1. Stöld /snatteri den senaste veckan

36%

30%

68%

2%

2. Hot eller våld den senaste månaden i
samband med stöld

6%

50%

50%

 

3. Inbrott den senaste månaden

2%

91%

9%

 

4. Hotfullt beteende från besökare/kund den senaste månaden (vid andra tillfällen än vid
ev. ”snatteri” eller stöld)

22%

     

Dessutom anger en dryg femtedel av butikerna (22 %) att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en ökning med 3 procentenheter från den senaste mätningen.

Svensk Handels Trygghetsbarometer

För att synliggöra brotten som drabbar handeln har Svensk Handel lanserat en återkommande Trygghetsbarometer med ett Säkerhetsindex. I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte.

Några fritextsvar från handlarna på frågan ”Varför polisanmälde du inte butiksstölden?"

”För att det blir aldrig något av det. Det slutar bara med att det tar alldeles för mycket av vår tid. Det är frustrerande att ibland är det samma personer som snattar och ändå blir dom aldrig straffade. Tröttsamt.”

”Det leder sällan eller aldrig till någon åtgärd. Vi sitter med tre personal i två tre timmar och väntar på polisen. Det är det enda som händer”

”Processen tar för lång tid och ger aldrig resultat tillbaka. Tiden att anmäla kostar mer än produkten”
”Orkar inte vänta i flera timmar på polisen”

”Avesta saknar polis. Kommandocentralen vet ej var Avesta ligger”

”På tok för mycket jobb att göra en anmälan som ändå läggs ner trots stark bevisning”

”Upplever inte att snatteri- och stöldanmälningar följs upp och därför upplever jag det som slöseri med tid”

”Har försökt att ringa polisen förut men bara blivit kopplad till en röst som säger att dom skickar en blankett som vi kan fylla i och anmäla där. Vi har anmält en gång men dom la ner ärendet”

”Vi upptäcker dagligen vid löpande inventering att varor har snattats. Egentligen borde vi anmäla alla händelser, men till slut är det apatin som segrar”

För ytterligare information eller intervju, vänligen kontakta: 

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, 010-47 18 647
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 010-471 86 89

Om undersökningen

Trygghetsbarometern baseras på en webbenkät till ett randomiserat urval bland Svensk Handels medlemsföretag. Enkätundersökningen som riktas till butikschefer eller butiksansvariga genomfördes i början av september 2018 och besvarades av 536 butiker. De svarande butikerna i undersökningen speglar fördelningen av samtliga medlemsföretag inom detaljhandeln både på läns- och på branschnivå. I undersökningen ingår butiker uppdelat på följande delbranscher: Apotek, Bok- och pappershandel, Elektronikhandel och vitvaror, Heminredning och möbler, Järn-, bygg- och färghandel, Kiosk, gatukök och servicebutik, Kläder och skor, Leksaker, Livsmedel (dagligvaruhandel), Sport och fritid, Ur, optik och guld, Varuhus (utom dagligvaruhandel), Annan detaljhandel.

Per Geijer
Hans Tjernström Carraro
Publicerad: 2018.10.01 Senast uppdaterad: 2018.10.01 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Rapporter

Skriv en kommentar