Drygt var fjärde handlare utsatt för stöld senaste veckan

Stölder, hot och inbrott har blivit vardag för allt fler handlare. Men två av tre butiksstölder polisanmäls aldrig. För att synliggöra brotten som drabbar handeln lanserar Svensk Handel en återkommande Trygghetsbarometer med ett nytt säkerhetsindex.

– Handeln verkar mitt ute i verkligheten och är en temperaturmätare på hur övriga samhället mår. Vi är oroade över en utveckling där handeln får betala ett högt pris när rättssamhället inte förmår att upprätthålla den grundläggande säkerheten, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte. Minst 300 handlare tillfrågas genom en webbenkät. Resultaten från denna första mätning redovisas i tabellen nedan.

Resultat från Trygghetsbarometern, första kvartalet 2018                 Om ja: har du polisanmält händelsen?

Har din butik råkat ut för något av följande? Ja    Ja Nej Vet ej
1.  Stöld / ”snatteri” den senaste veckan  27%   33% 65% 2%
2. Hot eller våld den senaste månaden i
samband med stöld
6%     56% 44%   
3. Inbrott den senaste månaden 2%    86%  14%   
4. Hotfullt beteende från besökare/kund den senaste
månaden (vid andra tillfällen än vid ev ”snatteri”
eller stöld)
15%         

 

Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt var fjärde handlare (27 %) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan. Av dessa anger två av tre (65 %) att de inte polisanmält händelsen. Mer än hälften anger att det är omständligt och inte leder till något resultat.

– Brotten som drabbar handeln ökar men trots detta anmäler handlarna allt färre brott. Många upplever tyvärr att det inte längre är meningsfullt att polisanmäla brotten eftersom det inte leder någon vart, säger Per Geijer.

Svensk Handels säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av de fyra ovan nämnda brott. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse så räknas denna butik bara en gång. Första kvartalet 2018 var det var tredje butik (33 %) som blivit utsatt minst en av händelserna ovan.

Läs Trygghetsbarometern i helhet här >>

För ytterligare information eller intervju, vänligen kontakta:

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, 010-47 18 647
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 010-471 86 89

Per Geijer
Hans Tjernström Carraro
Publicerad: 2018.04.23 Senast uppdaterad: 2018.04.23

Skriv en kommentar