Norrmännen handlar som aldrig förr i svenska butiker

Norska gränshandeln fortsätter att slå nya rekord, totalt spenderade norska besökare 25,6 miljarder i den svenska detaljhandeln förra året. Shopping är den vanligaste anledningen till att norrmän besöker Sverige. Under 2017 gjordes det 13,7 miljoner resor från Norge till Sverige. I nära 70 procent av fallen var den svenska handeln målet med resan.

Svensk Handel har varit med och tagit fram rapporten ”Norsk detaljhandelskonsumtion i Sverige 2017 - fokus gränshandel”. Rapporten visar att varor som livsmedel, tobak, alkohol, godis, läsk och kött som står högt upp på norrmännens inköpslistor.

– Den svenska handeln är attraktiv bland norrmännen. Utbudet av butiker nära den norska gränsen blir allt större och många norrmän ser resan till Sverige som en upplevelse där de kan handla till riktigt bra priser, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Drivkraften för norrmännen att handla i Sverige är de lägre priserna. Utöver ett högre kostnadsläge gör norska tullar och punktskatter att priserna på vissa varor är avsevärt lägre i Sverige. Tobak och alkohol köpas till nästan halva priset och mjölk, ost och ägg till en tredjedel av priset. 

Svensk Handel i Sveriges Radio (lyssna 59.30 in i sändningen)

Gränshandeln trotsar digitaliseringen

Svensk Handel har också tagit fram en rapport om gränshandelns framtid som visar på goda utsikter för den norska gränshandeln. Trots att handeln står inför en stor omställning med fördjupad digitalisering och växande e-handel.

– Gränshandeln trotsar den snabbt växande digitaliseringen och fortsätter att visa stark tillväxt. För vissa kommuner nära den norska gränsen är handeln en motor som skapar många jobb och stora skatteintäkter, säger Mats Hedenström.

Dagens Industri: Börsbjässarna rustar – för att slåss om stekheta gränshandeln

Även om gränshandeln från Danmark och Finland kan ha betydelse för vissa handlare är den betydligt mindre än den norska. Danskarnas handel drivs av turism där shopping inte är den huvudsakliga anledningen med resan. Finska gränshandeln är mer utbudsbaserad och kopplad till ett fåtal branscher.

– I framtidens gränshandel kommer utbudet av servicetjänster att spela en viktigare roll. Utöver att handla varor väljer allt fler norrmän på att besöka tandläkaren, gå till frisören eller lämna in bilen till verkstaden när de är i Sverige, säger Mats Hedenström. 

Siffror: Andelen sysselsatta i handeln i gränshandelskommuner

Strömstad 24 %
Eda 21 %
Årjäng 15 %

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.05.29 Senast uppdaterad: 2018.05.29 Kategori: Stads- och platsutveckling Nyheter 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2018-06-04 13:23 Svensk Handel
04 jun 2018 kl 13:23

Hej och tack för dina kommentarer. Det är helt korrekt som du säger att utbudet är större i svenska butikerna vid gränsen där även förpackningarna många gånger är annorlunda mot vad vi är vana vid. Allt för att svara mot den efterfrågan som finns när det gäller dagligvaruhandeln. Utbudet på sällanköpsvaror skiljer sig dock inte så stort från det du hittar i Norge men blir ett bra komplement under den shoppingtur som många norrmän ägnar sig åt regelbundet. Olika öppettider och framförallt möjligheten att handla på söndagar är också precis som du pekar på viktiga faktorer som påverkar omsättningen vid gränsen. Hälsningar/Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert

Kommentar skapad 2018-05-31 09:54
31 maj 2018 kl 09:54

I rapporten och i reportaget så glömmer man några stora bidragande orsaker till att norskarna handlar så mycket i Sverige, det ena är att utbudet är så mycket större, en svensk butik har ofta 2-3 gånger så många olika varor jämfört med norsk butik, det andra är att söndagsöppna butiker är förbjudet i Norge, därför handlar många norskar i Sverige på söndagar/helgdagar.