Skohandeln ökade – klädhandeln minskade

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,4 procent i augusti jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen ökade under månaden och uppvisade en utveckling om 3,1 procent. Utfallet hittills i år landar på -2,3 procent för kläder och på -1,2 procent för skor.

Butiker och e-handel

 

Augusti 2018

Ackumulerat 2018

 

Kläder

-1,4%

-2,3%

 

Skor

3,1%

-1,2%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Inte helt överraskande tappade klädhandeln i augusti. Bristen på reavaror och en höstförsäljning som inte riktigt kommit igång är förmodligen skälen. Skohandeln ökade dock glädjande med 3,1 procent, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Om vi ska tala om väder är skohandeln mer väderberoende än klädhandeln eftersom skor, i högre utsträckning än kläder, är en behovsstyrd vara. Några dagar med regn och höstkänsla triggade igång handeln, inte minst till skolstarten då föräldrarna som vanligt överraskades av att barnens fötter vuxit under sommaren, menar han. Trots ökningen ligger skohandeln ackumulerat på minus 1,2 procent och klädhandeln har backat med 2,3 procent sedan årets början.

– September tycks ha börjat trevande. Klädhandeln har dessutom en stark jämförelsemånad med en tillväxt om tre procent i september förra året medan skohandeln får det ännu tuffare med en ökning i september förra året med närmare tio procent, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.09.11 Senast uppdaterad: 2018.09.11

Skriv en kommentar