Sommarhandeln skapar 12 000 extra jobb

Sommarmånaderna innebär högtryck i många butiker. Grillmiddagarna blir fler och antalet turister ökar, vilket ger fyra av tio handlare ökad försäljning. För att ge kunderna service under sommaren tar drygt var fjärde handlare in extra anställda i sommar. Totalt väntas handeln att skapa 12 000 arbetstillfällen i sommar. 

Vanligast att ta in extrapersonal är det inom dagligvaruhandeln där fyra av tio handlare förstärker personalstyrkan under sommaren. Inom e-handeln och sällanköpshandeln erbjuder ungefär var femte handlare extra anställningar.

– Handeln är den enskilt viktigaste jobbskaparen för unga. I sommar kommer handeln att ge många unga chansen att ta det viktiga första steget in på arbetsmarknaden, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Sommarhandeln, det vill säga försäljningen under juni, juli och augusti, väntas i år uppgå till 203 miljarder kronor. Lite drygt fyra av tio handlare (43 %) uppger att de säljer mer under sommaren än under resten av året. En bidragande orsak är att turismen ökar.

– Under sommaren ökar turismen till Sverige och det ger många handlare ett uppsving i försäljningen. Turisterna lägger nästan var tredje krona som de spenderar under semestern i detaljhandeln, säger Karin Johansson.

Branscher som framförallt får en extra försäljningsskjuts under sommarmånaderna är sporthandel, järn och bygg, färghandel, dagligvaror och systembolag.

Dagligvaruhandeln önskar solig sommar

Det är många som diskuterar vädret under sommaren och handeln är inget undantag. Majoriteten av dagligvaruhandlarna hoppas på en solig sommar, men bland sällanköpshandlarna och e-handlarna är det fler som anser att en regnig och mulen sommar skulle gynna försäljningen.

– Får vi en varm sommar blir det fler grillmiddagar, vilket gynnar dagligvaruhandeln. En regnig sommar gynnar istället näthandlare och butiker i sällanköpshandeln, säger Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel.

På fredag är det midsommar och Svensk Handels prognos visar att försäljningen i dagligvaruhandeln väntas uppgå till 7,5 miljarder kronor under midsommarveckan. Det är cirka 920 miljoner kronor, eller 14 procent, mer än en genomsnittlig vecka.

Svensk Handels sommarprognos görs i samarbete med Nielsen.

Kontakt:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.06.21 Senast uppdaterad: 2018.06.21 Kategori: Rapporter