Svag försäljning i september trots stark slutspurt

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 4,1 procent i september jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen minskade också under månaden och uppvisade en utveckling om –6,7 procent. Utfallet hittills i år landar på -2,5 procent för kläder och på -2,0 procent för skor.

Butiker och e-handel September 2018 Ackumulerat 2018
Kläder -4,1% -2,5%
Skor -6,7% -2,0%

 Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Månaden började mycket dåligt men i takt med att vädret försämrades blev försäljningen bättre, om än inte bra, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Försäljningen i september och oktober bör slås samman för att ge en rättvisande bild av utvecklingen. Samtidigt var fjolårets oktobermånad mycket svag, varför jag törs sticka ut hakan och bedömer att oktober blir en månad med plussiffror.

– Modet med bland annat nya mustiga höstfärger gör att det händer en del på modefronten, vilket också bör driva upp försäljningen, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.10.09 Senast uppdaterad: 2018.10.09

Skriv en kommentar