Utländska turister allt viktigare för den svenska handeln

Turisternas betydelse för den svenska detaljhandeln fortsätter att växa. Förra året ökade shoppingturismen med hela 10 miljarder till en omsättning på 95 miljarder. Turisternas konsumtion utgör 12 procent av den totala detaljhandeln. Framförallt är det de utländska besökarna som handlar för stora summor när de besöker Sverige.

Svensk Handels rapport ”Shoppingturism i Sverige 2018” visar att utländska besökare lägger nästan halva sin reskassa (47 %) i detaljhandeln. I takt med att de utländska besökarna blir fler växer också turismens betydelse för handeln.

”Shopping är allt oftare reseanledningen för turister som besöker Sverige. Turisterna kommer att bli allt viktigare för den fysiska handeln framöver. Här finns en fortsatt stor potential eftersom vi vet att en attraktiv handel skapar platser som turister vill besöka”, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Motsvarar e-handelns tillväxt

Enbart de utländska besökarna lade förra året 63 miljarder i den svenska detaljhandeln. Det motsvarar den sammanlagda detaljhandelsomsättningen i 151 svenska kommuner. Ökningstakten var 9 miljarder från året innan, vilket ligger på samma nivå som den svenska e-handelns tillväxt.

”Svenska handelsföretag har allt att vinna på att omfamna turisterna. Utöver att det skapar fler kunder i butiken ger e-handeln stora möjligheter för företagen att behålla kunden även när den lämnat Sverige”, säger Mats Hedenström.   

Shoppingturismen genererar uppskattningsvis 35 800 arbetstillfällen och stora skatteintäkter för statskassan. Momsintäkterna från de utländska besökarnas konsumtion i den svenska handeln uppgick förra året till 13,4 miljarder.

Totalt sett står detaljhandeln för cirka 30 procent av turismens totala omsättning på 317 miljarder.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.11.08 Senast uppdaterad: 2018.11.08 Kategori: Stads- och platsutveckling Nyheter

Skriv en kommentar