Förlegat postsystem kan ändras vid extrakongress: ”Svenska e-handlare utsätts för snedvriden konkurrens”

FN:s paketsubventioner gör att kinesiska e-handlare har betydligt lägre fraktkostnader än svenska näthandlare när de skickar varor till svenska konsumenter. En ny rapport visar att svenska butiker har nästan dubbla fraktkostnaden för varor som mobilladdare, vissa leksaker och fotopapper. Men hopp om ändring finns, i slutet av september kan systemet komma att reformeras.

Det är via FN:s postorgan Universal Postal Union (UPU) som frakten subventioneras för kinesiska e-handlare. UPU, som var från början var tänkt att hjälpa vissa länder i sin utveckling, har spelat ut sin roll för Kina och istället växt till ett allt större hot mot svenska e-handelsföretag.

– Trots att Kina är en av världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnation får de kraftiga subventioner. De rankas i samma liga som Kuba och Gabon. Konkurrensen inom e-handeln är stentuff och marginalerna lövtunna. Vill vi värna svenska jobb och företag har inte råd att ge kinesiska e-handlare en gräddfil, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. 

För paket som väger mellan 1,5 - 2 kg är frakten i genomsnitt 57 procent lägre för de kinesiska e-handlarna. För vissa lättare varor som mobilladdare, vissa leksaker, usb-sticka eller fotopapper är skillnaderna ännu större. I vissa fall kan skillnaden i fraktkostnad rent av överstiga företagens marginal för produkten och företag kan tvingas lämna marknaden.

Postnord förlorade 100 miljoner
Rapporten från Copenhagen Economics visar också att Postnord förlorar stora summor på systemet. UPU medför begräsningar över hur mycket Postnord får ta betalt för paketlen och företagets inkomstbortfall uppgick år 2017 till 10 miljoner Euro, eller uppemot 100 miljoner kronor, vilket motsvarar hela 19 procent av Postnords vinst det året.

Den 24 - 25 september träffas medlemsländerna inom UPU vid en extrakongress i Genéve (http://news.upu.int/no_cache/nd/upu-member-countries-vote-to-hold-geneva-extraordinary-congress-on-terminal-dues-system/) där systemet kan komma att reformeras.

– Svenska e-handlare utsätts dagligen för en snedvriden konkurrens som är helt oacceptabel. Vi förväntar oss därför att den svenska regeringen agerar kraftfullt för att stoppa paketsubventionerna. Om inte systemet kan reformeras via UPU behöver vi hitta lösningar för att reglera detta på nationell nivå, säger Karin Johansson.

Även USA har reagerat kraftigt på systemet och meddelat att de kommer att lämna UPU i slutet av året om inte en förändring kommer till stånd. Kina är ett av de länder som svenska konsumenter e-handlar störst mängd varor från.

Läs rapporten här.

För mer information, eller intervju kontakta:
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 0767-81 86 96

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.06.10 Senast uppdaterad: 2019.06.10

Skriv en kommentar