Inbjudan till pressträff: Rapporten ”Läget i handeln 2019” presenteras

Handeln står mitt i en digital brytningstid. Hur påverkar det antalet butiker och jobb i den svenska handeln? Från att tidigare främst ha konkurrerat med butiker i samma stad, konkurrerar svenska handlare idag med e-handlare från hela världen. 

Svensk Handel presenterar den nya rapporten "Läget i handeln 2019" med uppdaterade prognoser för hur sällanköps-, dagligvaru- och partihandeln påverkas av handelns digitalisering och internationalisering. Hur påverkas sällanköpsvaruhandeln av en ökad e-handelskonsumtion från utlandet? Vad händer i dagligvaruhandeln om svenskarna börjar handla mat på nätet i samma utsträckning som de gör i Storbritannien?

Konjunkturen är ytterligare en osäkerhetsfaktor som påverkar den svenska handeln. Hur skulle en lågkonjunktur slå mot handeln? Och vilka lärdomar kan vi dra från tidigare lågkonjunkturer och från det danska exemplet?

Rapporten "Läget i handeln 2019" innehåller uppdaterade prognoser över hur antalet butiker och jobb i den svenska sällanköps-, dagligvaru- och även partihandeln kommer att utvecklas till år 2030.

Medverkar gör Svensk Handels vd Karin Johansson och chefsekonom Johan Davidson.

Tid: Tisdag den 18 juni, kl 10:00 - 11:00
Plats: The Lobby, Regeringsgatan 59, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig gärna till hans.tjernstrom@svenskhandel.se.

För mer information kontakta:
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 0767-81 86 96

Hans Tjernström Carraro
Publicerad: 2019.06.13 Senast uppdaterad: 2019.06.13

Skriv en kommentar