Sommarhandeln skapar 19 000 extra jobb

Sommarmånaderna innebär högtryck i många butiker. Grillmiddagarna blir fler och antalet turister ökar, vilket även ger många handlare ökad lönsamhet. För att ge kunderna service under sommaren tar var tredje handlare in extra personal i sommar. Totalt väntas handeln att skapa 19 000 extra arbetstillfällen i sommar.

Vanligast att ta in extrapersonal är det inom dagligvaruhandeln vilket mer än fyra av tio handlare (45 %) gör under sommaren. Inom e-handeln och sällanköpshandeln erbjuder ungefär var fjärde handlare extra anställningar.

- Handeln är den enskilt viktigaste jobbskaparen för unga. I sommar kommer handeln att ge många unga chansen att ta det viktiga första steget in på arbetsmarknaden, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Sommarhandeln, det vill säga försäljningen i detaljhandeln under juni, juli och augusti, väntas i år uppgå till 207 miljarder kronor och motsvarar drygt en fjärdedel av detaljhandelns totala försäljning under året. Lite drygt fem av tio dagligvaruhandlare (53 %) uppger att lönsamheten ökar under sommaren jämfört med resten av året. En bidragande orsak är att turismen ökat.

- Sommartid innebär en ökad turism till Sverige och det ger många handlare ett uppsving i försäljningen. Turisterna lägger nästan var tredje krona som de spenderar under semestern i detaljhandeln, säger Karin Johansson.

Branscher som framförallt får en extra försäljningsskjuts under sommarmånaderna är klädhandeln, sporthandel, järn och bygg, färghandel, dagligvaror och systembolag.

Dagligvaruhandeln hoppas på solig sommar

Det är många som diskuterar vädret under sommaren och handeln är inget undantag. Majoriteten av dagligvaruhandlarna hoppas på en solig sommar, men bland sällanköpshandlarna och e-handlarna är det fler som anser att en regnig och mulen sommar skulle gynna försäljningen.

- När vi har en varm sommar blir det fler grillmiddagar, vilket gynnar dagligvaruhandeln. En regnig sommar gynnar istället näthandlare och butiker i sällanköpshandeln, säger Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.06.26 Senast uppdaterad: 2019.07.15

Skriv en kommentar