Butiksstölderna har ökat med 800 miljoner

Varje år stjäls det för 6,8 miljarder kronor från den svenska butiker. De senaste två åren har butiksstölderna ökat med 800 miljoner. Energidryck, kött och kläder är de varor som stjäls mest. Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser för företagare, medarbetare och kunder.

Svensk Handels stöld- och svinnrapport visar att varannan butik ändrat sitt sortiment och att var femte handlare rent av överväger av att flytta eller lägga ned sin verksamhet på grund av handelns brottsutsatthet. Brotten skapar också personalproblem, främst i dagligvaruhandeln. Fyra av tio dagligvaruhandlare anger att de har svårt att behålla personal och var tredje att de har svårt att rekrytera nya medarbetare på grund av brottsligheten.

– Polis och rättsväsende har lämnat walkover och de kriminella krafterna får diktera villkoren. Att butiker tvingas stänga igen och att handelns anställda överväger att byta yrkesbana på grund av brottslighet är otroligt illavarslande. Att detta tillåts fortsätta är en skymf, inte minst mot handelns alla medarbetare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.   

Varannan dagligvarubutik satsar mer på säkerhet

Tilltagande brottsutsatthet har gjort att varannan dagligvaruhandlare ökat investeringarna i säkerhet det senaste året. I genomsnitt lägger en dagligvarubutik 624 000 kronor årligen på ordningsvakter, larm, kameror och utbildningar för att öka butikens säkerhet. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln är 191 000 kronor. Där har var fjärde butik ökat säkerhetsinsatserna.

– När rättssamhället sviker får handeln betala säkerhetsnotan. Istället för att satsa på fler nyanställningar och kompetensutveckling tvingas handlarna bekosta fler väktare och skicka medarbetarna på säkerhetskurser, säger Per Geijer. 

Det totala svinnet i handeln har ökat med en miljard sedan 2016 och uppgår till 13,1 miljarder. De externa stölderna står för 800 miljoner av svinnets ökning. Utöver externa stölder ingår även interna stölder och administrativt, icke brottsligt, svinn i siffran. Sedan år 2010 har svinnet ökat från 1,45 procent till 1,67 procent av handelns omsättning.

För att uppmärksamma handelns brottsutsatthet arrangerar Svensk Handel Säkerhetsveckan mellan den 6-12 maj. Svensk Handel uppmanar landets butiker att anmäla alla brott under en vecka.

Stöld- och svinnapporten och Säkerhetsveckan kommer att presenteras på seminarier i Stockholm (måndag kl 13.00), Malmö (onsdag kl 08.30) och Göteborg (torsdag kl 08.30).

Vanligaste stöldvarorna

Dagligvaruhandeln: 
1) energidryck 2) kött 3) chokad 4) godis 5) smink 6) kaffe

Sällanköpsvaruhandeln: 
1) kläder 2) smycken 3) accessoarer 4) elektronik 5) skrivbordstillbehör 6) inredning

Kontakt:

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, 070-421 70 30
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 0767-81 86 96

Publicerad: 2019.05.06 Senast uppdaterad: 2019.05.06

Skriv en kommentar