Ändring av FHM:s allmänna råd

Svensk Handels remissyttrande om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2020.12.07 Senast uppdaterad: 2020.12.07

Skriv en kommentar