Remissvar 2021

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissyttrande om vaccinationsbevis
2021.12.21

Remissyttrande: Promemorian om vaccinationsbevis

Här följer Svensk Handels remissyttrande avseende promemorian om vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Remissyttrande: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
2021.11.25

Remissyttrande: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Här följer Svensk Handels remissyttrande avseende Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande: Tillgänglighetsdirektivet
2021.11.02

Remissyttrande: Tillgänglighetsdirektivet

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående tillgänglighetsdirektivet.

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter
2021.09.29

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter.

Remissyttrande: Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)
2021.09.16

Remissyttrande: Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

Här följer Svensk Handels delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17).

Remissvar marknadskontroll
2021.06.28

Remissvar: Marknadskontroll

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49).

Remissyttrande: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder  för en hållbar plastanvändning(2)
2021.05.05

Remissyttrande: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

Remissyttrande: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande
2021.05.05

Remissyttrande: förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande.

Promemoria - Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
2021.05.04

Promemoria - Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Här följer Svensk Handels promemoria om avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning.

Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister
2021.03.31

Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister

Här följer Svensk Handels kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister.

Remissyttrande: Angående promemorian nedstängningsstöd
2021.03.26

Remissyttrande: Angående promemorian nedstängningsstöd

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående promemorian nedstängningsstöd.

Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil
2021.03.24

Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil

Här följer Svensk Handels remissyttrande om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil.

Remissyttrande: Ändring Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2021:2)
2021.03.03

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen
2021.03.01

Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen

Här följer Svensk Handels och Svensk Digital Handels remissyttrande Befordringskravet i postförordningen.

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
2021.03.01

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.