2022

Remissyttrande Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data
2022.06.01

Remissyttrande: Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Svensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final.

Remissyttrande - Rätt till betalkonto i fler banker
2022.05.31

Remissyttrande: Rätt till betalkonto i fler banker

Svensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Remissyttrande En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
2022.05.25

Remissyttrande: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Svensk Handels remissyttrande avseende en uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79).

Svensk Handel besvarar EU-samråd om tvistelösning för konsumenter
2022.05.23

Svensk Handel besvarar EU-samråd om tvistelösning för konsumenter

I dagarna besvarade Svensk Handel ett EU-samråd kring alternative dispute resolution (ADR) och online dispute resolution (ODR). 

Remissyttrande Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU
2022.05.20

Remissyttrande: Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU

Svensk Handels remissyttrande avseende Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information.

Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från  kassaregisterskyldigheten vid distansavtal
2022.05.09

Remissyttrande: Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal.

Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online
2022.05.09

Remissyttrande: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online.