Remissyttrande: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online.

Er ref: Fi2022/00489

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små,
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen
anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar alla initiativ som förstärker konsumenten vid e-handel. Med en tydlig ökning av bedrägerier i samband med fakturaköp bedömer vi förslaget på tillämpning av stark kundautentisering som en effektiv och verkningsfull metod för att kunna bekämpa bedrägerier vid köp med kredit.

Svensk Handel tackar för förtroendet och tillstyrker förslaget.

SVENSK HANDEL
Mats Hedenström
Bengt Nilervall

Publicerad: 2022.05.09 Senast uppdaterad: 2022.05.09