Remissyttrande: Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal.

Er ref: 8-81489

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små,
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen
anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar arbetet med en översyn och ett tydliggörande av villkoren för att
distansavtal ska gälla.

Svensk Handel välkomnar förslaget.

SVENSK HANDEL
Mats Hedenström
Bengt Nilervall

Publicerad: 2022.05.09 Senast uppdaterad: 2022.05.09