Remissyttrande: Rätt till betalkonto i fler banker

Svensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Er ref: Fi2022/01184

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar initiativ som stärker konsumenternas delaktighet i samhället och som även ökar den digitala inkluderingen. Att förslaget också ökar konsumentskyddet på bankmarknaden och konkurrensen mellan kreditinstituten stärker förslaget ytterligare.

Svensk Handel tackar för förtroendet och tillstyrker förslaget.

Svensk Handel

Mats Hedenström   
Bengt Nilervall

Publicerad: 2022.05.31 Senast uppdaterad: 2022.05.31