Svensk Handel besvarar EU-samråd om tvistelösning för konsumenter

I dagarna besvarade Svensk Handel ett EU-samråd kring alternative dispute resolution (ADR) och online dispute resolution (ODR). 

Ta del av svaren här.

Publicerad: 2022.05.23 Senast uppdaterad: 2022.05.23