Publicerad: 2015.05.04   •  
Senast uppdaterad: 2015.05.04

Textil återvinning – projektet T4RI

T4RI, Textiles for Recycling Initiative, bildades på initiativ från några av Svensk Handels medlemsföretag för att skapa bättre förutsättningar för återanvändning och återvinning av textilier. 

Idag består gruppen av tolv företag som tillsammans svarar för drygt halva marknaden för kläder och hemtextil.

Gruppen vill bidra till att branschen tar sin del av ansvaret för att textilier i första hand återanvänds, därefter återvinns på bästa sätt, och som sista alternativ förbränns. T4RI vill verka för ett kretsloppssamhälle och att miljönyttan alltid sätts i fokus.

Gruppen består i dag av representanter från Busfrö Nytt & Bytt, Ellos, Gina Tricot, Hemtex, H&M, Ikea, Indiska, Kappahl, Lindex, MQ, RNB, Åhléns och ICA. Svensk Handel ingår i arbetsgruppen och fungerar som sammankallande.

De som representerar företagen i gruppen ingår också i andra nätverk och referensgrupper där textil återvinning och återanvändning diskuteras. T4RI har också, i samarbete med Svensk Handel, svarat på remisser om den framtida avfallshanteringen och Naturvårdsverkets etappmål för ökad återvinning och återanvändning av textil.

T4RI är en aktiv part i dialogen kring återanvändning, återvinning och producentansvar av textil. T4RI vill hitta lösningar som kan förenkla samarbetet med olika aktörer inom textilåtervinning, till exempel konsumenter, producenter och kommuner.

Gruppen vill påverka och bidra till att:
• användningen av återvunna fibrer ökar, med syfte att sluta materialkretsloppet
• insamling av textilier sker kostnadseffektivt och med största möjliga miljöhänsyn
• insamlingen sker så nära konsumenten som möjligt
• allt som kan återanvändas tas omhand av seriösa aktörer
• textilåtervinningen kan ske i stor skala