Nyheter från Svensk Handel Juridik

Avtal om förtida upphörande ersatte hyresavtalets villkor om återställande av lokal

Med anledning av att Hovrätten över Skåne och Blekinge nyligen meddelade en dom i fråga om en hyresgästs skyldighet att återställa en lokal i godtagbart skick ger Svensk Handel Juridiks Stina Hellberg sina reflektioner.

Intervju med Linda Leffler-Olsson

Svensk Handel Juridik har nyligen utökat med ytterligare en jurist, Linda Leffler-Olsson med huvudsaklig placering i Göteborg. Linda kommer att bredda verksamhetens kompetens inom bland annat dataskydd, köp- och konsumenträtt, e-handel, IT- och avtalsrätt.

Intervju med vd Malin Winbom

Intervju med vd Malin Winbom

Hej Malin, du har nu varit VD för Svensk Handel Juridik i ett år, vilka förändringar har du hunnit bidra med i verksamheten?

Skypeutbildning för ELON-kedjan

Martina Hägg har arbetat på Elon Group sedan 2014 och är ansvarig för medlemssupporten till våra ELON och Elkedjan medlemmar. 

Möt vår nya jurist Lina

Möt vår nya jurist Lina

Lina är jurist och ger rådgivning till och biträder främst Svensk Handels medlemmar avseende hyresrättsfrågor, allmän affärsjuridik och entreprenadrätt. 

Effekten av hyresvärdens ostrukturerade faktureringsrutiner

Effekten av hyresvärdens ostrukturerade faktureringsrutiner

Det går inte att förneka att den svenska hyresrättsliga lagstiftningen ger lokalhyresgäster ett mycket gott skydd mot att bli utslängd från sin lokal. Det indirekta besittningsskyddet, som ger lokalhyresgäster rätt till ersättning vid ogrundade uppsägningar, skapar försiktighet hos hyresvärdar och en misskötsam hyresgäst har så gott som alltid rätt att vidta rättelse efter anmaning från hyresvärden, och på så sätt undgå att bli av med sin hyresrätt. 

Handeln drabbas vid stora byggarbeten i Stockholms city

Butiksägare som lider ekonomisk förlust när fastighetsägarna vill bygga om, kan ibland pruta på hyran. Det menar Svensk Handels jurist Lennart Karle i en artikel på Svenska Dagbladet.

Hyresseminarum drog fullt hus

Hyresseminarum drog fullt hus

Trots snökaos blev det fullt hus när Svensk Handel Juridik den 9 november bjöd in till seminarium om hyresrätt.

Dags att säga upp ditt lokalhyreskontrakt

Dags att säga upp ditt lokalhyreskontrakt för villkorsändring

Det är många hyresavtal som ska sägas upp för villkorsändring före den 30 september 2019, det vill säga de avtal som löper ut den 30 juni 2020.