Intervju med Linda Leffler-Olsson

Svensk Handel Juridik har nyligen utökat med ytterligare en jurist, Linda Leffler-Olsson med huvudsaklig placering i Göteborg. Linda kommer att bredda verksamhetens kompetens inom bland annat dataskydd, köp- och konsumenträtt, e-handel, IT- och avtalsrätt.

Linda, kan du berätta vad du arbetade med innan du kom till Svensk Handel Juridik?

– Innan jag kom till Svensk Handel Juridik arbetade jag på Setterwalls Advokatbyrå i deras Commercial/IP-grupp. Där arbetade jag med kommersiell avtalsrätt, IP, konsumenträtt och stora compliance-projekt som rör den nya dataskyddsförordningen, säger Linda.

Vilka utmaningar ser du för våra medlemmar i nära framtid?

– Något som definitivt kommer att bli en utmaning för våra medlemmar är att efterleva reglerna i den nya dataskyddsförordningen. Regelverket är omfattande och det kommer vara tidskrävande att efterleva dataskyddsförordningens bestämmelser till den 25 maj 2018 om man ännu inte påbörjat detta arbete.

Publicerad: 2017.10.04 Senast uppdaterad: 2017.10.04 Kategori: Svensk Handel Juridik