Möt vår nya jurist Lina

Lina är jurist och ger rådgivning till och biträder främst Svensk Handels medlemmar avseende hyresrättsfrågor, allmän affärsjuridik och entreprenadrätt. 

Vad har du för erfarenhet av det sedan tidigare?

Innan jag började på Svensk Handel Juridik var jag advokat på affärsjuridisk byrå i sju år med inriktning på fastighetsrätt, hyresrätt och entreprenadrätt där jag biträdde både svenska och internationella klienter vid förhandlingar och i rättsprocesser. Mitt allra första jobb efter examen 2005 var på Lantmäteriverket, så fastighetsbildning tycker jag fortfarande är roligt.

Vad ser du för utmaningar för våra medlemmar i handeln i nära framtid?

Handeln är ett spännande och ständigt nyskapande område så handlaren kommer i kontakt med väldigt många olika rättsområden vid sin verksamhetsutövning. Det är givetvis en utmaning som gör att medlemmarna då och då behöver juridisk assistans från oss på Svensk Handel Juridik. En specifik utmaning är onekligen den ökade e-handeln som ställer krav på kunskap inom personuppgiftslagen och digitalhandelsrätt.

Publicerad: 2017.05.22 Senast uppdaterad: 2017.05.22 Kategori: Svensk Handel Juridik