Kurs i Kommersiell hyresrätt - Fallgropar i hyresavtalet

Den här sidan gäller inte längre och kommer att stängas ned inom kort.
Vi hänvisar dig till Svensk Handel Juridiks webbplats >

Hyresavtal för kommersiella lokaler blir allt mer omfattande och hyresgästens ansvar ökar kontinuerligt. Vet du egentligen hur det påverkar dina möjligheter att deponera hyran hos länsstyrelsen om du ställt säkerhet genom en on-demand garanti och kan du verkligen säga upp ett avtal där hyresvärden har rätt att flytta fram tillträdestidpunkten och tillträdet har blivit försenat? Vet du vilken skillnad det kan göra om du är skyldig att återställa lokalen i ursprungligt eller godtagbart skick?

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hur du undviker vanliga misstag som begås såväl vid tecknandet av hyresavtalet som under tiden det löper. Kursen bygger i huvudsak på verkliga situationer där hyresgästen till exempel, genom att ha haft rätt kunskap, hade undvikit att bli bunden av oskäligt betungande villkor i hyresavtalet eller ha agerat på ett sätt som varit till nackdel för denne. Under kursen går vi igenom vanliga bestämmelser i lokalhyresavtal och ger dig tips på vilka villkor du ska försöka undvika. Våra kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och arbetar dagligen med både hyresrättslig rådgivning, hyresförhandling och tvistelösning.

Kursen är till stor del baserad på avgöranden från hyresnämnden och våra praktiska erfarenheter.

Deltagare/förkunskapskrav

 • Kursen riktar sig främst till dig som är involverad i etableringsprocessen hos hyresgästen, antingen som anställd eller som rådgivare. Den är även lämplig för hyresvärdar, förvaltare och ombud för hyresvärdar då du får kännedom om hur du bör utforma hyresavtalet för att minska risken för missnöjda hyresgäster. Kursen förutsätter inte några särskilda förkunskaper men ger en större behållning för dig som har viss erfarenhet av att hantera lokalhyresavtal.

Kurstillfälle

 • Datum: onsdagen den 13 maj 2020
 • Tid: kl. 13.00 – 17.00
 • Plats: Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60, Stockholm

Kostnad

 • Medlemmar i Svensk Handel erlägger 3 000 kr exkl. moms.
 • För icke medlemmar är kostnaden 3 500 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial samt fika.

Anmälan

Anmälan sker senast 29 april 2020 till anmalan@shjuridik.se

Vänligen ange:

 • Kurs Fallgropar i hyresavtalet - Stockholm
 • Företag inkl. org.nr 
 • Faktureringsadress:
 • Kursdeltagares namn
 • Kursdeltagares tel.nr 
 • Kursdeltagares e-post
Carina Gazett
Publicerad: 2020.02.19 Senast uppdaterad: 2020.02.19